Projectmanagement

Elke onderwijsinstelling heeft zo haar eigen uitdagingen. Zij wil efficiënt omgaan met publieke middelen, maar wordt wel geacht op tijd rendementen te halen. 

Complexe omgeving

In het onderwijs kost het tijd om een besluit te nemen. In Principo snapt dat. Er spelen verschillende belangen, er is consensus nodig en u schaakt op verschillende borden. Toch moeten resultaten gehaald worden en de vaak beperkte middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. In Principo begrijpt dat het invoeren van een roosterapplicatie invloed heeft op meerdere werkprocessen. 

Slim en efficiënt

Wij richten uw werkprocessen zo efficiënt mogelijk in. Stap voor stap voeren we verbeteringen door. Met altijd een duidelijk doel en een haalbare planning voor ogen. Wij ondersteunen uw organisatie niet alleen bij het slimmer gebruik van uw roosterapplicatie, maar bijvoorbeeld ook bij de inrichting van processen die daarvoor en daarna komen.

Werkdruk verlagen

Uw roosterteam voelt de werkdruk, brandjes worden geblust en ondertussen moet het rooster gewoon kloppen. Wij begeleiden uw team naar een meer projectmatige manier van werken. We brengen structuur aan in de werkzaamheden en verbeteren de communicatie onderling en met andere afdelingen. Zo verlagen we de werkdruk en verhogen we de productiviteit.

Meer weten?

Neem contact met ons op >
Algemeen nummer:
050 589 1520
In Principo B.V.
Eemskanaal 24
9713 AA Groningen
mobile-shakingbel me
terug

info op inprincipo punt nl